top of page

Organizačný
výbor

Ing. Marian Pavlovič

predseda regiónu KST Malé Karpaty


Stanislav Bojkovský

predseda klubu KST Tatran Stupava


Ing. Daniela Vašinová

organizačné zabezpečenie


Daniela Grambličková

ekonomika


Ing. Jaroslava Bojkovská a Eva Besedičová

organizačné zabezpečenie, pešie trasy
 

Ing. Hubert Trvalec a Dušan Cabadaj

cyklotrasy


Eva Švoňavová

zástupca mediálneho partnera Stupavské noviny


Ing. Elisabeth Kriglerová a 

Oľga Kalinová

prihlasovanie, prezentácia


Anton Besedič a Harald Pointner

technické zabezpečenie

​Čestné predsedníctvo

Mgr. Peter Novisedlák

primátor mesta Stupava


Mgr. Mária Šimončičová

riaditeľka Mestského kultúrneho

a informačného centra

Peter Švec, B.S.B.A.,

predseda Klubu slovenských turistov


Martin Čajka

predseda sekcie cykloturistiky KST

bottom of page